برای پرسش هر گونه سوال یا ارتباط با بخش های مختلف پارسیل به طور شبانه روز می توانید از فرم زیر استفاده نمایید. اگر انتقاد یا شکایتی از پارسیل دارید برای دریافت پاسخ سریع تر، لطفا به آدرس info@vaya.media ایمیل ارسال کنید.